24 mei 2024
Samenwerking Opb., Alg. Bijz.
Lager Onderwijs, Samenwerking Opb., Alg. Bijz.
Onderwijsinstellingen van denominatie Samenwerking Opb., Alg. Bijz..
Zie ook het overzicht van de denominaties onderwijs.
Samenwerking Opb., Alg. Bijz. in de provincie Friesland
Instellingen van denominatie Samenwerking Opb., Alg. Bijz. in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van denominatie Samenwerking Opb., Alg. Bijz..
1 school
1. Onderwijsgroep Fier, stichting v openbaar en algemeen bijzonder primaironderwijs
Pyter Jurjensstrjitte 8, STIENS
Bestuur van Instelling