20 april 2024
Protestants-Christelijk
Lager Onderwijs, Protestants-Christelijk
Onderwijsinstellingen van denominatie Protestants-Christelijk.
Zie ook het overzicht van de denominaties onderwijs.
Protestants-Christelijk in de provincie Friesland
Instellingen van denominatie Protestants-Christelijk in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van denominatie Protestants-Christelijk.
1 - 10 van 244 scholen volgende 10
1. c.b.s. Betrouwen
Mjumster Wei 12, BAKKEVEEN
Basisschool
2. Basisschool De Barte
Waling Dykstrastraat 78, VROUWENPAROCHIE
Basisschool
3. Chr Basissch De Foareker
Skoallestrjitte 19, EASTEREIN
Basisschool
4. Chr Basissch De Reinboge
Waltaweg 29, TJERKWERD
Basisschool
5. p.c.b.s. Dr. E.A. Borger
Koningin Julianalaan 3, JOURE
Basisschool
6. PC Basissch De Wegwijzer
Paulus Potterstraat 13-B, WOLVEGA
Basisschool
7. christelijke Jenaplanschool De Finne
Nije Buorren 3, ROTTEVALLE
Basisschool
8. Chr Basissch De Opdracht
Foareker 21 -23, URETERP
Basisschool
9. c.b.s. De Regenboog
Dokter Hattinkstrjitte 1, WIJCKEL
Basisschool
10. Chr Basissch Bernegea
Wartenterp 9, ABBEGA
Basisschool