15 juni 2024
Protestants-Christelijk
Lager Onderwijs, Protestants-Christelijk
Onderwijsinstellingen van denominatie Protestants-Christelijk.
Zie ook het overzicht van de denominaties onderwijs.
Protestants-Christelijk in de regio Zuidwest-Friesland
Instellingen van denominatie Protestants-Christelijk in de regio Zuidwest-Friesland
Zie ook het overzicht van regio's voor instellingen van denominatie Protestants-Christelijk.
1 - 10 van 51 scholen volgende 10
1. Chr Basissch De Reinboge
Waltaweg 29, TJERKWERD
Basisschool
2. c.b.s. De Regenboog
Dokter Hattinkstrjitte 1, WIJCKEL
Basisschool
3. Chr Basissch Bernegea
Wartenterp 9, ABBEGA
Basisschool
4. Chr Basissch De Finne
Buren 31, FERWOUDE
Basisschool
5. c.b.s. It Swannennêst
Westerich 1, MOLKWERUM
Basisschool
6. c.b.s. De Twatine
Boeijengastrjitte 18, GAUW
Basisschool
7. c.b.s. De Skeakel
Aldewei 37, OUDEGA GAAST SLEAT
Basisschool
8. c.b.s. De Oerdracht
Van der Weijstrjitte 12, EXMORRA
Basisschool
9. Chr Basissch De Gearrin
Tsjaerddyk 44-A, FOLSGARE
Basisschool
10. p.c.b.s. Op 'e Terp
Jacobus Boomsmastraat 23, SONDEL
Basisschool