20 april 2024
Gereformeerd vrijgemaakt
Lager Onderwijs, Gereformeerd vrijgemaakt
Onderwijsinstellingen van denominatie Gereformeerd vrijgemaakt.
Zie ook het overzicht van de denominaties onderwijs.
Gereformeerd vrijgemaakt in de provincie Friesland
Instellingen van denominatie Gereformeerd vrijgemaakt in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van denominatie Gereformeerd vrijgemaakt.
10 scholen
1. Gereformeerde basisschool De Opbouw
Farrewei 18, BLIJE
Basisschool
2. Gereformeerde basisschool Oranje Nassau
Linthorst Homanloane 5, KOOTSTERTILLE
Basisschool
3. Geref. basisschool De Spoorwijzer
Beugel 201, HEERENVEEN
Basisschool
4. Gereformeerde basisschool Eben-Haëzer
Foareker 54, URETERP
Basisschool
5. de Johannes Bogermanschool
Irenestraat 5, LEEUWARDEN
Basisschool
6. Gereformeerde Streekschool de Schakel
Fuldastraat 2, DOKKUM
Basisschool
7. Gereformeerde Basisschool De Parel
Langewyk 275, DRACHTEN
Basisschool
8. ger. b.s. De Rank
Meester Jongebloedstraat 1, HAULERWIJK
Basisschool
9. geref. basisschool De Fontein
Molenstraat 17-A, BUITENPOST
Basisschool
10. Ver Stg Sch Ond Leer der Geref Kerken
Foareker 54, URETERP
Bestuur van Instelling