21 juli 2024
Friesland
Lager Onderwijs in de provincie Friesland
Een overzicht van onderwijsinstellingen in de provincie Friesland.
Zie ook het overzicht van de provincies.
Gemeenten
Gemeenten in de provincie Friesland
De provincie Friesland bestaat uit de volgende gemeenten:
1. Achtkarspelen Noord-Friesland
2. Ameland Noord-Friesland
3. Boarnsterhim Noord-Friesland
4. Dantumadiel Noord-Friesland
5. Dongeradeel Noord-Friesland
6. Ferwerderadiel Noord-Friesland
7. Franekeradeel Noord-Friesland
8. Harlingen Noord-Friesland
9. het Bildt Noord-Friesland
10. Kollumerland en Nieuwkruisland Noord-Friesland
11. Leeuwarden Noord-Friesland
12. Leeuwarderadeel Noord-Friesland
13. Littenseradiel Noord-Friesland
14. Menameradiel Noord-Friesland
15. Schiermonnikoog Noord-Friesland
16. Terschelling Noord-Friesland
17. Tytsjerksteradiel Noord-Friesland
18. Vlieland Noord-Friesland
19. Gaasterl Zuidwest-Friesland
20. Lemsterland Zuidwest-Friesland
21. Súdwest-Fryslân Zuidwest-Friesland
22. Heerenveen Zuidoost-Friesland
23. Ooststellingwerf Zuidoost-Friesland
24. Opsterland Zuidoost-Friesland
25. Skarsterlân Zuidoost-Friesland
26. Smallingerland Zuidoost-Friesland
27. Weststellingwerf Zuidoost-Friesland