20 juni 2018
basisschool De Korenaar
basisschool De Korenaar
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs Eindhoven en Omgeving te Eindhoven.