18 september 2019
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing heeft het gezag over:
1. Samenwerkingsschool De Romte Littenseradiel
2. a.b.b.s. De Reinbôge Littenseradiel
3. Basisschool de Stjelp Littenseradiel
4. o.b.s. It Pertoer Littenseradiel
5. o.b.s. De Krunenstrobbe Littenseradiel
6. Basissch de Gielguorde Littenseradiel
7. Gearwurkingsskoalle foar Basisûnderwiis Dûbelspan . Littenseradiel
8. o.b.s. Mied'skoalle Littenseradiel
9. Basisschool de Folefinne Littenseradiel
10. Basisschool de Pikeloer Littenseradiel
11. o.b.s. De Opslach Littenseradiel
12. Basisschool De Reinboge Lemsterland
13. Basisschool de Meerpaal Lemsterland
14. Basisschool Tweespan Lemsterland
15. Basisschool de Dam Lemsterland
16. o.b.s. De Wynbrekker Lemsterland
17. Basissch Twa Yn Ien Lemsterland
18. Basisschool 't Hazzeleger voor openbaar onderwijs Gaasterl
19. o.b.s. De Welle Súdwest-Fryslân
20. o.b.s. De Totem Súdwest-Fryslân
21. Basisschool It Leech Súdwest-Fryslân
22. Basissch It Iepen Stee Súdwest-Fryslân
23. o.b.s. De Utskoat Súdwest-Fryslân
24. Basisschool De Skulpe Súdwest-Fryslân
25. Basisschool de Marnewier Súdwest-Fryslân
26. o.b.s. De Pipegaal Súdwest-Fryslân
27. Openbare Basisschool Súdwest-Fryslân
28. o.b.s. De Opslach Súdwest-Fryslân
29. o.b.s. De Kogge Súdwest-Fryslân