26 oktober 2020
Oec.Daltonschool De Optimist
Oec.Daltonschool De Optimist
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Prisma, stichting voor Protestant Christelijk en Oecumenisch Onderwijs te Almere.