26 september 2023
Speciaal Basisonderwijs
Lager Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Speciaal Basisonderwijs in de provincie Friesland
Instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
1 - 10 van 12 scholen volgende 2
1. SSBO Da Costa
Eeskwerd 3, LEEUWARDEN
2. SSBO De Bolder
IJsbaanweg 2, FRANEKER
Openbaar
3. SBO It Heechhôf
't Swin 8, DRACHTEN
Openbaar
4. SSBO I t Oerset
Van Helomalaan 2, HEERENVEEN
Openbaar
5. SSBO De Triade
Andries Veenstrastraat 27, WOLVEGA
Openbaar
6. School voor s.b.o. de Klokslag/Kompas
Malta 2, SNEEK
Openbaar
7. s.b.o. De Kampingerhof
Kampingerhof 2, OOSTERWOLDE FR
Openbaar
8. s.b.o. De Trilker
Verdistraat 2 -4, LEEUWARDEN
Openbaar
9. Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine
Hantumerweg 28, DOKKUM
Protestants-Christelijk
10. s.b.o. Aquamarijn
Brandemeer 35, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk